UWAGA!
Uprzejmie informujemy, że od dnia
12-09-2011r. Kancelaria Prawna Field
adw. J. Smolarek sp. k.
zmienia siedzibę na adres:
ul. Dekabrystów 82,
42-200 Częstochowa
Gepard Biznesu 2012

Witamy na naszej stronie

Kancelaria Prawna FIELD adw. J. Smolarek Spółka koman- dytowa powstała w roku 2004 jako rezultat znakomicie układającej się współpracy pomiędzy indywidualną kancelarią adwokata Jarosława Smolarka oraz spółką consultingową Guźla i Wspólnicy Spółka Jawna. Cały szereg udanych, wspólnie przeprowadzonych projektów, dziesiątki zadowo- lonych klientów i napływające kolejne zlecenia skłoniły przyszłych wspólników do podjęcia inicjatywy utworzenia podmiotu, który świadczyłby usługi prawne dla przed- siębiorców w najszerszym zakresie i na najwyższym poziomie. Wykorzystując wieloletnie doświadczenie zawodowe i specja- listyczną wiedzę partnerów – z zakresu prawa, ekonomii, podatków oraz księgowości – podjęto decyzję o utworzeniu spółki komandytowej z udziałem adwokata jako komple- mentariusza oraz firmy consultingowej jako komandytariusza.

Od początku swojego istnienia Kancelaria posiadała szerokie grono klientów – zwłaszcza przedsiębiorców. Kolejne lata przynosiły sukcesy i dalszy rozwój Kancelarii. Dziś jest to duża firma prawnicza współpracująca z wieloma kancelariami z Polski i z zagranicy.

Kancelaria obsługuje podmioty z całego kraju – w szcze- gólności koncentruje się na działalności w województwach: śląskim, łódzkim, opolskim, małopolskim i mazowieckim.

W związku z tym, iż Kancelaria powstała w celu obsługi przede wszystkim przedsiębiorców, jej specjalnością jest szeroko rozumiane prawo gospodarcze. Kancelaria przyjmuje również sprawy z innych dziedzin prawa, zwłaszcza gdy zlecenie pochodzi od stałego Klienta. Jest to z resztą zgodne z główną ideą działania Kancelarii – nasze relacje z Klientami nie ograniczają się jedynie do sfery stricte zawodowej. Staramy się traktować naszych Klientów jak przyjaciół i pomagamy im w rozwiązywaniu różnorakich, pojawiających się w ich życiu, problemów prawnych.

Ponadto Kancelaria chętnie sprzyja ciekawym inicjatywom społecznym, wspiera i organizuje imprezy kulturalne – w tym wystawy, koncerty.

Oferty pracy

Staż / praktyka w Kancelarii Prawnej
Kancelaria Prawna Field adw. J. Smolarek z siedzibą w Częstochowie przyjmie na staż lub praktyki studentów prawa.

Oferty: CV oraz list motywacyjny prosimy kierować na adres: biuro@field.pl
...

Co robimy

Kancelaria specjalizuje się między innymi w prawie gospodarczym oraz w prawie cywilnym – zwłaszcza w sprawach odszkodowawczych. Prawnicy Kancelarii na co dzień rozwiązują cały szereg rozmaitych problemów i zagadnień prawnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, jak również z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych – zwłaszcza od zakładów ubezpieczeń.